Sympozjum dla użytkowników implantów słuchowych

2019-03-22

 

W dniach 25-27 kwietnia będzie miało miejsce szczególne wydarzenie dla wszystkich użytkowników implantów słuchowych, ich rodzin oraz osób ciepiących na niedosłuch czy głuchotę.  W tym czasie odbędzie się we Wrocławiu organizowane co dwa lata Sympozjum EURO-CIU, na którym nie zabraknie wybitnych specjalistów z całej Europy. Tegoroczna konferencja to również świetna okazja dla wszystkich użytkowników implantów do bezcennej wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

 

Stowarzyszenie EURO-CIU

Europejskie Stowarzyszenie Użytkowników Implantów Ślimakowych – w skrócie EURO-CIU jest organizacją zrzeszającą 32 stowarzyszenia reprezentujące osoby niedosłyszące, a także członków ich rodzin – z 23 krajów! Odbywające się co dwa lata sympozjum to jedno z najważniejszych wydarzeń dla użytkowników implantów, przedstawicieli środowiska medycznego oraz osób zainteresowanych tematyką leczenia niedosłuchu. Tym bardziej cieszy nas fakt, że na tegorocznego gospodarza XII Konferencji EURO-CIU została wybrana po raz pierwszy Polska, a firma Cochlear została sponsorem strategicznym całego wydarzenia.

 

Międzynarodowe Sympozjum, które będzie okazją do szeregu spotkań z osobami implantowanymi z całej Europy oraz autorytetami w dziedzinie medycyny i technologii medycznej, odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2019 we wrocławskim hotelu Sofitel i potrwa aż 3 dni, spośród których dwa pierwsze to część otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką wad słuchu i sposobem użytkowania implantów słuchowych, a także nawiązaniem nowych znajomości i wymianą doświadczeń z innymi użytkownikami implantów.

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Sympozjum.

Rejestracja na stronie: https://euro-ciu2019.pl/pl/rejestracja/

Ilość miejsc ograniczona!

Komentarze: