Słuch – ważny zmysł

2017-05-08

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, a problemy związane z chorobami słuchu dotykają wszystkie grupy wiekowe – od noworodków po osoby w podeszłym wieku.

 

Nieprawidłowy słuch ma wpływ na ogólne funkcjonowanie człowieka, w tym jego stan fizyczny i emocjonalny: może wywołać depresję, uczucie frustracji czy niechęć do budowania relacji z innymi. W przypadku dzieci z wadą słuchu wiążą się z problemem adaptacyjnym wśród rówieśników, trudnościami w szkole, niechęcią do nauki i zabawy. Dorosłym zaburzenia słuchu uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, a także prowadzenie życia zawodowego i rodzinnego. W przypadku głębokiego niedosłuchu zarówno dzieci jak i dorośli skazani są na łaskę opiekunów, a także dodatkowe wsparcie państwa w postaci zasiłków czy zintensyfikowanej opieki zdrowotnej.

 

Słuch jest niezbędnym warunkiem opanowania mowy. Dostarcza wielu ważnych informacji o otaczającym nas świecie. Bodźce słuchowe pełnią ogromną rolę w rozwoju emocjonalnym oraz kształtowaniu osobowości i kompetencji społecznych człowieka. Utrata słuchu wiąże się z jednoczesną utratą komfortu i bezpieczeństwa.

Komentarze: