Refundacja implantu słuchowego

2017-07-14

Koszty związane z leczeniem głuchoty i głębokich niedosłuchów są bardzo wysokie. Na szczęście w Polsce są one w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Każda osoba, bez względu na wiek, nie płaci za implant oraz nie ponosi żadnych kosztów związanych z operacją. Finansowane jest zarówno przygotowanie pacjenta do zabiegu, jak i późniejsza rehabilitacja. Po stronie użytkownika implantu są koszty związane z codziennym użytkowaniem procesora mowy – takie jak np. zakup baterii czy dodatkowych akcesoriów.

 

Refundowana wymiana

Każdy, kto używa procesora dźwięku w implancie słuchowym, ma szansę na wymianę urządzenia na nowe, jeśli jego urządzenie jest po okresie gwarancji, brak jest przydatności urządzenia do dalszego użytkowania, a uszkodzenia nie powstały z winy użytkownika. Wymiana również jest w pełni refundowana przez NFZ. Procedura ta jest realizowana przez wszystkie ośrodki kliniczne, w których są wszczepiane implanty słuchowe.

 

Implanty obustronne

Dwa implanty to szansa na usłyszenie świata w pełni, na wyrównanie różnic, świadome i bezpieczne życie. Spośród wszystkich dzieci posiadających implanty ślimakowe na całym świecie, ponad 25% jest użytkownikami dwóch implantów ślimakowych i może słyszeć obustronnie. Liczba osób zaimplantowanych obustronnie stale rośnie. Jesteśmy świadkami wprowadzania dwóch implantów jako standardu leczenia głębokich niedosłuchów. Operacje wszczepienia dwóch implantów można przeprowadzić jednocześnie lub z pewnym odstępem czasowym pomiędzy dwoma operacjami. W Polsce od 2009 roku każda osoba kwalifikująca się do implantu  ślimakowego ma możliwość otrzymania dwóch implantów, które są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem otrzymania drugiego implantu jest pozytywna kwalifikacja zespołu medycznego i logopedycznego.